Yrken inom spelproduktion

För att framställa ett spel krävs många olika yrkesroller. För att utforma hur spelet ska se ut och fungera krävs en speldesigner. Det behövs också programmerare och kallade mjukvaruutvecklare. När det är karaktärer involverade i spelet eller annat som behöver kunna röra på sig på ett tilltalande sätt behöver man även anställa animatörer. Ljud är också en viktig del i produktionen, då det finns väldigt få spel som är ljudlösa och ljudet skapar en stor del av en realistisk spelupplevelse.

Speldesignerns arbete

I sina första stadier behöver ett spel ha ett koncept, vilket är en sorts skiss över hur spelet kommer att se ut och fungera. Konceptet utvecklas av en eller flera speldesigners, som också ser över andra viktiga delar av spelets utveckling. Här finns exempelvis vilken målgrupp spelet kommer att vända sig till, krav på spelet, budget och deadline.

Genom en grundlig genomgång av vilka genrer och teman som spelet kan komma att ha, kan speldesignern förutsäga hur den slutliga produkten kommer att se ut. Karaktärerna ska formges tydligt där man går igenom vad de har för egenskaper och hur de fungerar. Kartor, olika scenarier som spelaren kan möta och de svårigheter som behöver överkommas ger spelet värde för köparen. Här kommer spelteori in, där designern exempelvis behöver formge en bana så att den är en utmaning men inte oöverkomlig. Om ett spel är för svårt att bemästra riskerar man att tappa spelarens intresse. Det ska finnas olika metoder för att vinna spelet och det är bra om spelaren själv får använda sin innovation.

Spelets gränssnitt är också viktigt. Här kan speldesignern tänka ut hur flödet i spelet ska ske. Det bör inte vara för svårt att hitta i gränssnittet när användaren vill utföra en viss uppgift, som att ändra sin karaktärs utseende eller spara spelet. Om det upplevs som allt för komplicerat att använda spelet kan spelaren ge upp och välja ett annat spel i stället, vilket om det sker i större skala innebär stora förluster för spelbolagen. Därför är designen av spelets gränssnitt också en viktig del av utvecklingen.

Detaljerade uppgifter

När en speldesigner arbetar i ett större team av utvecklare brukar hen ofta kunna fokusera på en mer specifik del av spelet. Det är också vanligt att en speldesigner även arbetar som testare, där de går fram och tillbaka mellan koden och speltestet för att se hur resultatet blir av de förändringar som införs. En ”lead designer” koordinerar utvecklingsteamet och kommunicerar med övriga aktörer, t.ex. medarbetare utanför designteamet. I ett större team kan det också finnas en designer som är helt fokuserad på spelets mekanik, och som då ser över hur spelets balans och regelsystem fungerar. Det kan också finnas en ”environmental designer” som skapar olika scenarier samt miljöer som användaren kan påträffa i spelet.

Under tidens gång medan spelet utvecklas kan det genomgå mängder med förändringar, vilket innebär att spelets designers och utvecklare kan behöva gå igenom tusentals kodrader. Dessa förändringar kan också behöva göras efter att spelet redan släppts. The Sims 4 släpper exempelvis regelbundet nya uppdateringar baserat på önskemål från spelarna och så kallade ”buggfixar”, det vill säga korrigeringar av fel i spelet. Då måste både programmerare och designers gå igenom koden för att allt ska fungera som planerat. Ett spel är helt marknadsbaserat, det vill säga om spelarna inte tycker om spelet så kommer det inte att lyckas eller leva vidare på marknaden.